Tarieven buiten zorgverzekering (No-Show, Schengenverklaring, Griepprik op verzoek)

De hieronder genoemde zaken worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wij zijn hier echter wel tijd mee kwijt. Daarom zijn we genoodzaakt hier een tarief voor in rekening te brengen. U ontvangt deze nota zelf. Doorgaans kunt u die niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

No-Showtarief

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat iemand niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip. Daarom hanteren wij een no-showtarief als vergoeding voor het niet nakomen van een afspraak bij de huisarts, assistente, POH-S en POH-GGZ.

Tarieven 2024 : € 15,- voor een enkel consult, € 25,00 voor een dubbel consult (een afspraak bij de POH-GGZ = altijd dubbel consult).

Mocht u verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak (uitzonderingen daargelaten).

Schengenverklaring

Gaat u naar het buitenland en neemt u medicatie mee waarvoor u een Schengenverklaring nodig heeft (bijvoorbeeld zware pijnstillers, methylfenidaat, slaap- of kalmeringsmiddelen)? Bezoek dan de website van het CAK en doe de “Medicijnen mee op reis-hulp”: https://www.hetcak.nl/medicijnen-mee-op-reis/ U kunt hiermee controleren of u een Schengenverklaring nodig heeft.

Zo ja, download dan hier de Schengenverklaring: https://www.hetcak.nl/medicijnen-mee-op-reis/regelen/schengen-medicijnverklaring-downloaden/ en volg de instructies.

Let op: Het tekenen en checken van de Schengenverklaring is geen zorg die binnen de zorgverzekering valt!

Tarief 2024:  € 20,00 per verklaring.

Griepprik op eigen verzoek

Indien u niet in de door de overheid aangewezen doelgroep voor de griepprik valt, maar toch graag een griepprik wilt ontvangen, dan is dat zeker mogelijk. Dit valt ook niet onder de vergoeding van overheid of zorgverzekering, dus zult u zelf moeten betalen. U krijgt een recept en moet daarmee zelf de griepprik kopen bij de apotheek (tarief aldaar op te vragen). Voor het recept en ook het zetten van de prik kunt u terecht bij de assistente.

Tarief 2024: € 25,00.