Spreekuur

Als u de praktijk belt met een vraag, zal de assistente samen met u inschatten welke hulp nodig is. Hiervoor zal zij u altijd een aantal vragen stellen. Dit kan leiden tot een visite, een afspraak op het spreekuur, een email consult of een telefonisch advies door de assistente. Het is goed om te weten dat alle adviezen van de assistentes met een van de huisartsen worden besproken.

Beeldbellen

Vanaf nu is het mogelijk dat de assistente aanbiedt om met u te beeldbellen. De assistente kan dan sommige klachten (bijvoorbeeld bij huidproblemen) beter
bespreken tijdens het overleg met de huisarts. Het kan voorkomen dat de huisarts dan ook even komt meekijken.
Als de assistente u aanbiedt om te beeldbellen, krijgt u via de mail een link en uitleg hoe het verder in zijn werk gaat.

Aanvragen huisbezoek

Graag voor tien uur in de ochtend (10.00u)

Spreekuur ondersteuner huisarts

Een speciaal opgeleide doktersassistente kan sommige klachten zelfstandig afhandelen. Het kan zijn dat de assistente beslist een afspraak te maken bij de spreekuurondersteuner.

Zij zal dit jaar ook een opleiding volgen voor een vrouwenspreekuur.

Spreekuur praktijkondersteuner

Het consult bij de praktijkondersteuner wisselt in tijdsduur. De assistente vraagt daarom nadrukkelijk naar het soort controle dat wordt afgesproken.

Spreekuur assistentes

De doktersassistentes hebben ook een spreekuur. Zij verrichten – op afspraak – diverse handelingen.