Spreekuur assistentes

Injecties toedienen

De assistentes dienen injecties toe die door de huisarts (of specialist) zijn voorgeschreven. U kunt hierbij denken aan vitamine B12 injecties, tetanusvaccinaties en de prikpil. Voor een dergelijke toediening moet u een afspraak maken op het spreekuur van de assistente.

Hechtingen verwijderen

Hechtingen worden op afspraak door de doktersassistente verwijderd. Zij zal daarbij beoordelen of de wond rustig is. Bij twijfel zal de huisarts dan meekijken en besluiten of de hechtingen verwijderd kunnen worden.

Oren uitspuiten

Indien u meent last te hebben van oorproppen, dan kunt u bij ons de oren laten uitspuiten. Om het uitspuiten van de oren te vergemakkelijken moet u enkele dagen van tevoren de oren druppelen met (sla-)olie of smerende oordruppels.

Bepaling van glucose gehalte (suiker)

Onderzoek naar en controle van suikerziekte (diabetes mellitus) is van groot belang. De assistentes kunnen het suikergehalte in het bloed meten. Dit gebeurt altijd in de ochtend en als u nuchter bent, dit betekend dat u na 22.00 uur de vorige dag niet gegeten mag hebben of suikerhoudende dranken heeft gedronken (water of thee/koffie zonder suiker en melk mag wel).

In de praktijk wordt de nuchtere glucose waarde bepaald met een vingerprik. Bij een verhoogde waarde wordt meestal de bepaling herhaald met onderzoek in het laboratorium.

Onderzoek van urine

Indien u het gevoel van blaasontsteking heeft, kan de assistente uw urine onderzoeken. Zij zal ook uw klachten uitvragen. Afhankelijk van de uitslag van het urineonderzoek zal in samenspraak met de huisarts het beleid bepaald worden.

Stagiaire doktersassistente

De assistentes leiden doktersassistentes op, hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.