Spreekuur huisarts

Bij de huisarts kunt u terecht voor al uw vragen over uw gezondheid.

Wij werken zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsengenootschap (of andere relevante instanties).

Bij het uitdiepen van medische problemen zetten wij diagnostiek in als daarbij verwacht wordt dat dit de patiënt en ons zal helpen. Vanzelfsprekend zijn wij niet terughoudend met diagnostiek als daar duidelijke indicatie voor is. Dat geldt ook voor verwijzingen naar andere zorgverleners en het ziekenhuis. Als wij een onderzoek niet doen, zullen wij uitleggen waarom dat zo is.

Tijdens het consult wordt vaak veel informatie gegeven. Wij verwijzen patiënten daarom graag naar thuisarts.nl om het een en ander nog eens terug te kunnen lezen. Op die site kunt u veel informatie vinden over medische problemen.