Medische verklaringen

Patiënten vragen vaak om een verklaring van de dokter, bijvoorbeeld voor school, het reisbureau of een woningbouwvereniging.

Uw huisarts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënt(e).

De Nederlandse richtlijnen hoe om te gaan met medische gegevens geven aan dat de patiënt(e) zelf de informatie kan geven aan de betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen.

Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG, de beroepsorganisatie van artsen in Nederland).

Dit is samengevat in een verklaring. Deze kan u hier uitprinten en zonodig overhandigen aan de aanvrager van de verklaring.