Spreekuur POH

Diabeteszorg

Voor patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus) biedt de praktijk een gestructureerd zorgprogramma aan. Daarin heeft de praktijkondersteuner een centrale rol. Samen met de huisarts wordt passende zorg voor patiënten aangeboden. Hierin volgt de praktijk de richtlijnen die landelijk zijn opgesteld en regionaal zijn vormgegeven in het project DiabeteszorgBeter. Hierin zijn duidelijke afspraken gemaakt met andere zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met suikerziekte. Voor het leveren van de diabeteszorg heeft de praktijk een contract met de Zorggroep Zwolle.

Relevante informatie over suikerziekte vindt u onder andere op de website van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN)

COPD en astma zorg

Veel patiënten met COPD en astma worden in de huisartsenpraktijk gecontroleerd. Een klein deel van deze patiënten is – meestal vanwege een ernstiger vorm van de ziekte – onder controle bij een specialist (kinderarts of longarts). In de praktijk wordt longfunctieonderzoek verricht; zowel voor diagnostiek als ter controle van astma of COPD. Dit onderzoek wordt gedaan door de praktijkondersteuner. De beoordeling van het onderzoek wordt door de huisartsen gedaan. Patiënten die een longfunctieonderzoek (blaastest = spirometrie) krijgen, worden daarover vooraf geïnformeerd.

CVRM -zorg (cardiovasculair risicomanagement)

Dit spreekuur is bedoeld voor iedereen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hieronder vallen mensen die in het verleden al een hartinfarct of een beroerte hebben gehad, of mensen bij wie hart- en vaatziekten veel in de familie voorkomen. Maar ook mensen met een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol gehalte.  Om te onderzoeken of u mogelijk een verhoogd risico heeft, kunt u een test maken op testuwrisico.nl

De belangrijkste behandeling om het risico op hart en vaatziekten of herhaling daarvan te verminderen is het stimuleren van een gezonde leefstijl. Onder leefstijl valt het bewegen, voeding en stoppen met roken. Hoe gezond uw leefstijl is kunt u testen op testjeleefstijl.nl. Omdat er sprake is van een zorgketen zijn er naast de zorgprofessionals in de praktijk ook andere zorgprofessionals betrokken bij de zorg. Zo kunt u  naar de diëtiste gaan om uw voedingspatroon te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. De kosten worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed.

Naast het verbeteren van uw leefstijl kunt u ook behandeld worden met medicatie om uw bloeddruk of cholesterol te verlagen. Ook deze twee waarden hebben invloed op het risico op hart en vaatziekten.

Ggz

Een praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) beantwoordt vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. De poh-ggz biedt mensen met psychische en/of psychosociale problemen snel de juiste zorg, op een vertrouwde plek. 

Ggz jeugd

Op verschillende momenten in de ontwikkeling van kinderen kunnen psychische klachten ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan moeite met concentreren, angsten, omgaan met emoties, overmatig piekeren, problemen in contacten met anderen of gedragsmoeilijkheden. Of een kind zit niet lekker in zijn/haar vel, bijvoorbeeld na een ingrijpende levensgebeurtenis of nieuwe levensfase die aanbreekt. Soms gaat het om klachten waar het kind zelf last van heeft, soms is het de omgeving die niet weet wat te doen of een combinatie van beiden.

De praktijkondersteuner jeugd is een hulpverlener die is opgeleid tot psycholoog en binnen de huisartsenpraktijk kinderen, jongeren en/of ouders begeleidt bij diverse ondersteuningsvragen rondom psychische klachten.